Destination: SAREK
               


                Destination:


                            Sarek

Laponia - Världsarvet

Laponia– Lapplands världsarv är ett samiskt kulturlandskap med spår av mänsklig aktivitet alltsedan istiden. Sedan urminnes tider har samerna levt i dessa trakter, först som jägare och fiskare, senare som renskötare och nybyggare.

Världsarvområdet är också ett värdefullt naturlandskap, med fjäll, deltaland, urskogar, hundratalet glaciärer och Västeuropas största myrområde. Till det kan läggas ett rikt djur- och växtliv med flera hotade arter.

9 400 kvadratkilometer. Från Laponias västgräns på kalfjället till dess östra gräns med barrskogar och myrar är det 200 kilometer.

 

Kortfakta om Laponia

 • Här finns Västeuropas största myr, Sjaunjaape.
 • Sarekfjällen är det mest otillgängliga bergsområdet i Skandinavien.
 • Det högsta fjället inom världsarvet är Sarektjåhkkå, med sina 2 089 meter.
 • I Sarek lever Europas mest storvuxna älgar.
 • Här finns en levande samisk kultur.
 • Här finns naturområden, viktiga för biologisk mångfald.
 • Laponia består av myrland och urskog, branta fjäll och djupa dalar, sjöar och älvar.
 • Den äldsta funna boplatsen är 7 000 år gammal och ligger vid Stora Sjöfallet.
 • Hundratals fångstgropar i området visar på renens betydelse genom årtusenden.
 • Rennäringen är den viktigaste näringen i Laponia och är beroende av orörda marker.
 • I Laponia lever och arbetar samer från sju samebyar.
 • Under försommaren är fågellivet intensivt i Sjaunjas och Muddus myrland.
 • Padjelantas bördiga högslätt uppvisar en rik flora.
 • Nordeuropas enda exempel på ett kombinerat natur- och kulturarv.
 • Utsågs av UNESCO till världsarv i december 1996.