Destination: SAREK
               


                Destination:


                            Sarek

Padjelanta Nationalpark

Padjelanta, som betyder "det högre landet", är landets största nationalpark och utgörs av böljande slätter, mjukt rundade fjällryggar och stora sjöar. Slätterna inramas av högfjäll i väster, söder och öster. Inne i parken bryts vidderna av enstaka fjäll. De centrala delarna domineras av två för fjällförhållandena ovanligt vidsträckta sjöar, Vastenjávrre (Vastenjaure) och Virihávrre (Virihaure).

Padjelantas slättlandskap kontrasterar starkt mot den anslutande dramatiska terrängen i Sarek. Kontrasterna förstärks av Padjelantas omfattande, mjuka ängsmarker och dess synnerligen rika flora. I floristiskt hänseende hör området till de rikaste i fjällvärlden. Här finns växter som man inte funnit på några andra håll i fjällen. Parken är även känd för sitt rika djurliv.

Så gott som hela parken ligger ovanför skogsgränsen och är ett värdefullt renbetesland.

Nationalparken inrättades 1963 för att bevara, ett på sjöar och vidsträckta hedar, rikt fjällandskap i dess naturliga tillstånd. Parken är totalt 1984kvadratkilometer stort.

Både Sarek och Padjelanta ingår i Laponia – världsarvet.

 

(Källa: Sveriges Nationalparker, utgiven av Naturvårdsverket 1983)