Destination: SAREK
               


                Destination:


                            Sarek

Riskbedömning

Eftersom Sarek är ett utsatt område om något händer, så måste man tänkt igenom vad som kan gå fel och hur man då ska hantera det.

  • Glaciärer: Enligt mig ska man inte ge sig ut på glaciärer om man inte har rätt kunskap och rätt utrustning med sig. Jag har fått en glaciärutbildning och kan tänka mig att gå på glaciär med någon som har samma eller mer kunskap än vad jag har, men jag känner inte att jag har kunskap nog att ta med en oerfaren, så vi kommer inte att gå på glaciärer.

  • Vadning: I Sarek kommer man inte långt utan att behöva vada. De viktigaste att tänka på vid vad är att ha skor på fötterna, leta efter breda grunda ställen att vada, knäppa upp ryggsäckens midje- och bröstbälte och att gå en och en. Man ska också försöka att vada snett mot strömmen, gärna använda stavar som stöd och aldrig vada där vattnet går över låren, i strömmande vatten. De flesta jokkarna i Sarek kommer dessutom från glaciärer vilket gör att stenarna är väldigt hala av slammet som följer med vattnet, därför ska man se till att ha ett bra fäste med en fot innan man lyfter nästa. Vattnet är dessutom väldigt kallt och fötterna kyls av snabbt och man kan tappa känseln helt, därför är skorna viktiga, så man inte skär sönder fötterna utan att känna det. Kommer man till ett ställe som inte verkar vadbart, leta uppströms. Man kan också vara tvungen att vänta till på morgonen, då smältvattenet minskat eller vara tvungen att välja en annan väg.

  • Nedkylning: Om någon faller i en jokk går det ganska snabbt att den personen blir nedkyld. Då ska man se till att få på den torra kläder, och att den får varmt att dricka. Om den "bara fryser", ska man se till att snabbt komma i rörelse. Om personen är kraftigt nedkyld, ska man undvika rörelse och istället bädda ner personen i sovsäcken och tex stoppa ner varma vattenflaskor så personen får upp värmen så snabbt som möjligt. Nedkylning är väl ingen stor risk på hösten, utom just vid fall i vatten.

  • I övrigt är det väl som i allt annat, man kan skära sig, bränna sig, stuka foten, bryta benet eller gå vilse. Även detta har vi diskuterat, och har åtgärder på om det skulle inträffa. Och om någon är för dålig att fortsätta, måste den andre gå för att få mottagning på mobilen, eller singnalera på annat sätt om den inte kan lämna den skadade. Allt detta är vi överens om, så att inga frågor råder om något skulle inträffa.