Treveckorsturen

Fjäll 19     

      

 

    

Treveckorsturen

Ramarna vi fick för denna 21-dagars tur, som är den längsta vi gör under utbildningen, var:

  • Minst tre personer i varje grupp.

  • Två pulkor från skolan till de olika grupperna.

  • En träff på Luspasjavrrie mellan den 12/6 och 17/6.

  • Spade, sond och tranciever måste ingå i var och ens packning.

  • Vi var tvungna att hålla oss inom ett område som sträckte sig mellan Ammarnäs, Tärnasjön, Laisälven och som ostlig kant Kungsleden.   

  • Inte åka utför i slutningar med lutning större än 25 grader.

 Till slut blev det tre grupper om fyra i varje som själva fick planera sin egen tur.

Och här redogör varje grupp för sina upplevelser. 

 


Foto: Josefin Zackrisson

Foto: Josefin Zackrisson

Foto: Joel Jemander

Foto: Josefin Zackrisson

Foto: Josefin Zackrisson