Sarek

Fjäll 19     

      

 

    

Sarek

Höstens andra långtur förlades i Sareks nationalpark. De fem första dagarnas upplägg och färdplan hade vi i mindre grupper planerat. En av grupperna inledde turen med en båtfärd från Ritsem till Ahkkastugorna, en bestigning av berget Ahkka för att sedan via Routesvagge ta sig till klassens gemensamma mötesplats.
En annan grupp startade vid Suorvadammen vid Stora Sjöfallet och besteg istället Sarektjåkkas Nordtopp från Kukkesvagge. De två sista grupperna valde en kortare tur från Suorvadammen, västerut mot Pielavalta, förbi Ähparmassivet. Klassen träffades därefter i Snavvavagge, från vilken man har en vacker utsikt ner över Rovdjurstorget. Där mötte vi även upp våra lärare Håkan och Åsa.
De följande dagarna stod djurspaning, meteorologi, vadningsteknik och helikopterteori på schemat. Dessutom redovisades de enskilda uppgifterna som vi tidigare blivit tilldelade, t ex att berätta om tio olika vadarfåglar, de fyra stora rovdjuren eller om Sareks nationalpark. Tyvärr byttes det fantastiska vädret vi haft i början av turen här ut till snålblåst, regn och kyla.
Detta påverkade vår fortsatta tur ner genom Rapadalen. Sträckorna tog längre tid då höga vattenstånd gjorde vaden besvärligare och myrarna blötare. Vi övade ledarskap och turteknik i mindre grupper för att sedan återigen mötas upp, nära parkgränsen den här gången, vid Nammatjs sydöstra fot.
Här ändrades åter vädret och möjliggjorde toppturer med vacker utsikt bort mot Skierfe eller ner mot Rapadeltat.
Sista dagen flögs vi genom Rapadalen och Pielavalta tillbaka till Stora Sjöfallet.

Djurspaningen under turen resulterade i bl. a järv, örnar, bergand, vigg, fjällvråk, renar, älgar varav en tjur på riktigt nära håll.

På det hela taget en lyckad tur, men med lång in- och utmarsch är tio dagar i kortaste laget för att till fullo uppleva Sarek.

- Amanda Ritterfeldt och Magnus Brogren-

 


Foto: Josefin Zackrisson

Foto: Magnus Brogren

Foto: Magnus Brogren

Foto: Magnus Brogren

Foto: Magnus Brogren

Foto: Josefin Zackrisson

Foto: Magnus Brogren