Sjukvård

Fjäll 19     

      

 

    

Sjukvård

Wildernes First Aid , WMI NOLS

Sjukvårdskursen som vi hade med Lena Conlan var intensiv, men väldigt lärande. Under kursen så gick vi bland annat igenom patientundersökning, ryggskador, sårskötsel i fält, hjärt - lungräddning och mycket annat. Det var en del teori men väldigt mycket praktiskt, där vi fick lov att plocka fram våra teatertalanger. Vi hade bla. en kväll då några i klassen råkat ut för en björnattack och vi andra kom till undsättning och fick praktisera allt vi lärt oss. Än fast man vet att det är på låtsas så får man upp pulsen lite. Men man lärde sig riktigt mycket!

Känns som detta är en av de viktigaste kurserna i hela fjälledarlinjen och det känns bra att få ta den så tidigt i utbildningen satt vi kan praktisera våra kunskaper i fält under resten av utbildningen.

-Nora Själin-

 

 


Foto: Lena Conlan

Foto: Lena Conlan

Foto: Lena Conlan

Foto: Lena Conlan