Överlevnadsteknik

Fjäll 19     

      

 

    

Överlevnadsteknik

Vecka 2 denna sista termin var en kall vecka. Vi visste inte heller så mycket om innehållet förutom att överlevnadsteknik och fältsjukvård stod på schemat. Jonas Marjamaa och Mikael Åkerman från Svenska Överlevnadssällskapet var lite hemlighetsfulla och förtegna om vad som komma skulle, men resultatet blev en av de bästa och mest innehållsrika veckorna på utbildningen!

Kursinnehållet var i stort som följer:

Akutsjukvård med inriktning på vintermiljö och friluftsliv:

-          Evakuering av skadade: Vi byggde bårar av skidor och jackor, tränade på olika sätt att bära och släpa en skadad och lärde oss hur man tar ner en helikopter till skadeplatsen.

-          Kroppens reaktion i en nödsituation: Vi värmde bland annat upp personer som hade allmännedkylning genom att skapa värmepaket med flera sovsäckar och värmeflaskor.

-          Bygge av olika typer av nödbivacker: Vi improviserade ihop olika typer av skydd av skidor, jackor, vindsäckar. Vi grävde snödiken och snökojor som isolerar bra och låg på bäddar av granris.

-          Säkerhetsplanering av kurser och turer: Under de inomhuspass vi hade diskuterade vi vilka olika scenarion man kan hamna i som ledare med grupp och hur man på bästa sätt klarar sig ur dem, men framförallt hur man ser till att man inte hamnar i en nödsituation.

-          Insamling och tillredning av växter och föda: Vi samlade bland annat lav som vi lakade ur med egentillverkad asklut.

-          Jakt i en nödsituation: Vi pratade om hur man på ett bra sätt lägger upp jaktstigar med ex ripsnaror i anslutning till ett läger.

-          Orientering: Vi övade både marschtekniker i mörker och i dagsljus för att på ett så effektivt (tids- och energimässigt) sätt som möjligt komma i säkerhet.

-          Nödsignaler: Vi anlade signaleld och byggde stora signaltecken på en sjöis.

-          2 st tillämpningsdygn i fält med övernattning med begränsad utrustning. Temp -17 till -27 grader.

Det var väldigt lärorikt att ha sjukvårdsscenarion mitt i vintern i djup snö under tiden vi lärde oss om olika sätt att hålla oss skyddade från den stränga kylan, hantera en allmännedkylning och färdas effektivt i grupp.

 

-Magnus Brogren-

 


 Foto: Magnus Brogren